facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
מיזם "קצר על הדרך" לפיתוח והפקת סרטים קצרים

מיזם "קצר על הדרך" לפיתוח והפקת סרטים קצרים

המיזם מזמין יוצרים-ות בראשית דרכם המקצועית להגיש תסריטים לסרט עלילתי קצר בנושא: חשבון נפש. תאריך אחרון להגשות - 1/2


מאת: מערכת האיגוד    2/1/18

הפסטיבל הבינלאומי לסרטי סטודנטים וקרן גשר לקולנוע רב תרבותי מזמינים יוצרים-ות בראשית דרכם המקצועית להגיש תסריטים לסרט עלילתי קצר בנושא הנבחר לשנת 2018: חשבון נפש.

חמשת התסריטים שיבחרו יזכו במענק פיתוח בסך חמשת אלפים שקלים ויוצגו באירוע הקראה מיוחד בפסטיבל סרטי הסטודנטים הבינלאומי. מבין הסרטים הנבחרים יזכו שניים במענק הפקה בסך 140 אלף שקלים, כל אחד.

תאריך אחרון להגשות - 1/2/18.

לפרטיים נוספים, נוהלי הגשה וטופס רישום


Bookmark and Share