facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

לקטורים-ות לתאגיד השידור הישראלי

התאגיד קורא להגשת מועמדויות לתפקיד יועצי-ות תוכן. תאריך אחרון להגשות - 3/12


מאת: מערכת האיגוד    17/10/17

תאגיד השידור הישראלי מעוניין לחדש את רשימת הלקטורים-ות / יועצי-ות התוכן לטלוויזיה וקורא להגשת מועמדויות לתפקיד.

בין דרישת הסף לתפקיד: ניסיון רציף של 4 שנים בפרויקטים טלוויזיוניים בתפקידים כגון: עריכת תוכן, ייעוץ בענייני תוכן, פיתוח תוכן, בימוי, כתיבה והפקה בתחומי הקולנוע והטלוויזיה. 

חשוב להדגיש כי מציע-ה שייבחר להיות יועצ-ת של התאגיד, יהיה מנוע מלהגיש הצעות להפקות במסגרת קולות קוראים של התאגיד או להיות מעורב בהצעות כאלה.

תאריך אחרון להגשת מועמדויות - 3/12/17

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וטופסי רישום


הוסף תגובה
Bookmark and Share