facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
סדרות רשת עלילתיות ל"כאן"

סדרות רשת עלילתיות ל"כאן"

תאגיד השידור הישראלי פירסם קול קורא לסדרות רשת עלילתיות בז'אנרים: דרמה, קומדיה, מתח ובלשי. תאריך אחרון להגשת הצעות - 6/7


מאת: מערכת האיגוד    8/6/17

'כאן' - תאגיד השידור הישראלי פירסם קול קורא לסדרות רשת עלילתיות. הסדרות - באורך פרק שלא יעלה על 5-4 דקות - יכולות להיות מהסוגות: דרמה, קומדיה, מתח ובלשי.

תאריך אחרון להגשת הצעות - 6/7/17, בשעה 17:00.

לפרטים נוספים, נוהלי הגשה וחוזה הפקה


הוסף תגובה
Bookmark and Share