facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

מסכמים את 2017

במהלך השנה החולפת, איגוד הבמאיות והבמאים קיים פעולות שונות בתחומים מגוונים: שמירה על חופש הביטוי והיצירה, קידום היצירה המקורית, המאבק על עלייתו לאוויר של תאגיד השידור הישראלי והנגשת ארכיון רשות השידור, הנעת מהלכים למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, השגת הסדר פנסיה ייחודי לבמאים-ות, והרבה סדנאות, ימי עיון ואירועים. בלעדיכם-ן כל זה לא היה קורה. תודה


מאת: מערכת האיגוד    31/1/18

תחילת שנה זה גם זמן לסיכומים - להסתכל אחרונה, על השנה שנגמרה, לבחון את הפעולות שנעשו, להסיק מסקנות, ולהגיד תודה לכל מי שעוזר-ת לנו להביל בנאמנות את מאבקם החשוב של יוצרי-ות הקולנוע והטלוויזיה בישראל.

במהלך שנת 2017, איגוד הבמאיות והבמאים קיים פעולות שונות בתחומים מגוונים: שמירה על חופש הביטוי והיצירה, קידום היצירה המקורית, המאבק על עלייתו לאוויר של תאגיד השידור הישראלי והנגשת ארכיון רשות השידור, הנעת מהלכים למניעת הטרדות מיניות בתעשיית הקולנוע והטלוויזיה, השגת הסדר פנסיה ייחודי לבמאים-ות, והרבה סדנאות, ימי עיון ואירועים. 

התודה האמיתית לעשייה העשירה הזו מגיעה לכם-ן, חברי-ות איגוד הבמאיות והבמאים, שהשתתפתם-ן, תרמתם-ן, סייעתם-ן וגרמתם-ן לסיסמאות המאבקים להפוך ליתדות רשמיים המגנים על גבולות חופש הביטוי והיצירה ועל זכותנו להתפרנס בכבוד מעמל יצירתנו. תודה!

למי שרוצה להיזכר, 2017 - סיכום הפעילות המלא


Bookmark and Share