facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
גילוי דעת של איגודי היוצרים-ות בנושא הקרנת סצינות בעלות תוכן מיני בוטה או סצינות אונס במסגרת לימודי קולנוע וטלוויזיה

גילוי דעת של איגודי היוצרים-ות בנושא הקרנת סצינות בעלות תוכן מיני בוטה או סצינות אונס במסגרת לימודי קולנוע וטלוויזיה

במכתב שנשלח לראשי המחלקות השונות ללימודי קולנוע וטלוויזיה בארץ, הבהירו היוצרים-ות: "אנו רואים בחופש הביטוי באמנויות השונות בכלל, ובקולנוע בפרט, ערך מרכזי וחיוני. עם זאת, חשוב לזכור, כי בידיו-ה של המרצה הכוח, הסמכות והיכולת לתווך תכנים אלו ולמקמם בהקשר ראוי ורלוונטי"


מאת: מערכת האיגוד    26/11/17

כשברקע נשמעים יותר ויותר דיווחים על מרצים-ות הבוחרים-ות להקרין במהלך שיעורי הקולנוע סצנות בעלות תוכן מיני בוטה, סצנות המתארות אונס או סצנות המציגות אלימות קיצונית וקשה לצפייה; פרסמו היוצרים-ות גילוי דעת בנושא. גילוי הדעת, שחתום בשם איגודי היוצרים-ות, המפיקים-ות, השחקנים-ות ופורום הקולנועיות ויוצרות הטלוויזיה, נשלח היום (ראשון) לראשי המחלקות השונות ללימודי קולנוע וטלוויזיה בארץ. 

"אנו רואים בחופש הביטוי באמנויות השונות בכלל, ובקולנוע בפרט, ערך מרכזי וחיוני", כתבו היוצרים-ות. "עם זאת, חשוב לזכור, כי בידיו-ה של המרצה הכוח, הסמכות והיכולת לתווך תכנים אלו ולמקמם בהקשר ראוי ורלוונטי.
 
"אנו מבקשים להבהיר כי הקרנת סצנות המכילות תכנים אלו הינה ראויה ובעלת ערך לימודי אך ורק במידה והדוגמאות משולבות בקונטקסט נכון ורלוונטי ובליווי הצדקה תמטית. זאת ועוד, מומלץ ליידע מבעוד מועד, ככל הניתן, על הכוונה להקרין סצנות בעלות אופי מסוג זה, על מנת לאפשר לסטודנטים-ות בעלי רגישות לנושא להיערך בהתאם. 
 
היוצרים-ות סיימו את מכתבם בהדגשת החשיבות ביצירת סביבת לימודים נעימה, בטוחה ותומכת לכל הסטודנטיות-ים, והבהירו כי ישמחו לייעץ ולסייע בנושא, ככל שיידרש. 


Bookmark and Share