facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

המשנה ליועמ"ש מבהירה לשרת התרבות: דרישותיך פוגעות בחופש הביטוי

בעקבות פנייתה של האגודה לזכויות האזרח, המשנה ליועמ"ש לממשלה דינה זילבר קבעה: דרישת משרד התרבות, בראשות השרה מירי רגב, לקרוא מראש מחזות, כמו גם הדרישה לבטל אירועים מסוימים, אינן חוקתיות


מאת: מערכת האיגוד    14/5/17

היועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח, עו"ד דן יקיר, פנה לאחרונה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד דינה זילבר, על מנת שהאחרונה תבהיר לשרת התרבות מירי רגב כי היא חורגת מסמכותה ו"מהלכת אימים על ראשי רשויות ועל מוסדות תרבות, בכך שהיא מבקשת לשלול מימון ממי שמעז לקיים אירוע שתוכנו לא מוצא חן בעיני השרה".

בעקבות הפנייה, עו"ד זילבר פנתה לשרה רגב והבהירה לה, בשם היועמ"ש, כי לא ניתן למנוע מימון עקב תוכן היצירות המוצגות והאירועים המתקיימים במוסדות.

"מדובר בהצטברות מדאיגה של מקרים המעבירים מסר בעייתי כי פעילותם של מוסדות תרבות והיוצרים נבחנת כל העת תחת עינה הפקוחה של המדינה וכי הם נתונים לפיקוח וניטור מתמידים מטעם השלטון - בחינה היורדת לשורשו של חופש הביטוי", כתבה, בין השאר, זילבר. "מסר זה מתעצם ביתר שאת נוכח תכיפותן של פניות אלו".

לפי עמדתה של זילבר, הניסיונות של השרה רגב להתנות תמיכה כספית בתוכן הפעילות התרבותית של מוסדות מהווה פגיעה בחופש הביטוי וכי המדינה לא יכולה להגביל אירועי תרבות על בסיס התוכן או המשתתפים בהם, גם אם מדובר בעמדות שמבקרות את השלטון וגם כשמדובר בעמדות שרוב הציבור סולד מהן.

"לעמדתנו, פניות מסוג זה המופנות לרשויות מקומיות, מוסדות ציבור או גורמים אחרים, המתייחסות לתוכן פעילויות התרבות, יוצרות את הרושם כי התמיכה במוסדות הרלוונטיים עלולה להיפגע או היא 'על תנאי' בתוכן קונקרטי ותלויות בהתאמתו למצב הרוח השלטוני, הן בלתי לגיטימיות ויש להימנע מהן. זאת, בשל האפקט המצנן על חופש הביטוי בתחום האומנות והתרבות בו קיימת חשיבות מיוחדת לשימורו של מרחב חופשי המאפשר שיח פלורליסטי והצגה של דעות רבות ומגוונות ומבלי שיש בידי השרה מקור סמכות לדרישות מאין אלו".

בנוסף, הוסבר על ידי זילבר כי ישנם מצבים שבהם אפשר לבחון צמצום התמיכה במוסד ציבורי - אך הקריטריונים לכך ברורים: רק בגין פעילות מסוימת שיש בה משום שלילת קיומה של מדינה ישראל כיהודית ודמוקרטית, הסתה לגזענות לאלימות ולטרור, תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד מדינת ישראל וציון יום העצמאות או יום הקמת המדינה כיום אבל. זילבר ציינה כי בכל מקרה, הסמכות להפחתת תמיכות "מצויה בידיו של שר האוצר בלבד".

נוכח העובדה שאחת ממטרות איגוד הבמאיות והבמאים היא להגן ולשמור על חופש הביטוי, אנו מבקשים להבהיר כי באם תעשה פגיעה כלשהי בחופש הביטוי, ודאי מטעמים פוליטיים, בין אם על ידי הגבלת תוכן או על ידי הגבלת מימון - ישנם כלים משפטיים להילחם בפגיעה כזו והאיגוד מתכוון להמשיך ולהיות דרוך בשמירה על חופש הביטוי והיצירה.

לעמדתה המלאה של המשנה ליועמ"ש


הוסף תגובה
Bookmark and Share