facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
אודות האיגוד
  • שמות חברי ההנהלה, חברי ועדת הביקורת והעובדים באיגוד
  • דברי יו"ר איגוד הבמאיות והבמאים-יריב הורוביץ
  • תקנון איגוד במאי הקולנוע והטלוויזיה בישראל (ע"ר)
  • היסטוריה והישגים

    * המסמך נמצא בשלבי עידכון

  • לקט כתבות רלוונטיות לפעולות האיגודים ולכלל ציבור היוצרים בארץ
  • פנייה להצטרפות לאיגוד הבמאיות והבמאים (ע"ר)
Bookmark and Share