facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
השתלטות על ישיבת הרשות - הוראת השעה ה-22 במרץ 2009 

השתלטות על ישיבת הרשות - הוראת השעה ה-22 במרץ 2009 

מטה המאבק מפוצץ את ישיבת הרשות השנייה שהתכנסה במטרה להעניק עוד הקלות גורפות לזכייניות הערוצים המסחריים במסגרת תכנית הקרויה "הוראת השעה" שכל עיקרה היה  בעצם הוא לסייע לזכייניות להתחמק  מהחוק וממחוייביות המכרז.


  X  
  image_info
לתמונה הקודמת הקודם הבא לתמונה הבאה
  
Bookmark and Share