facebook הצטרפו לאיגוד פנסיה מיוחדת לבמאים פריסת מס לבמאים האמנה למניעת הטרדות מיניות בתעשייה
לחברים-ות

מאמרים-שדנים בזכויות יוצרים

לפניכם קובץ מאמרים הדנים בזכויות יוצרים, לפני שינוי החוק, מעניין לקרוא

  

חמשת  המאמרים  הבאים ,נכתבו  בתקופה שלפני חקיקת חוק זכויות היוצרים החדש ,אשר קבע שהיצירה שייכת ליוצר.
מעניין גם לקרוא את המאמרים היום ולראות איזה שינוי בעצם חולל החוק -שווה היה להלחם .

תזכיר חוק זכות-יוצרים, התשט"ז - 2003 - פרצה קוראת למפר/דן מירקין, עו"ד

כל הזכויות... מבולבלות /מאיר פז

יוצרים לא מוגנים /שחר ולנר, עו"ד; אלון מרגלית, עו"ד

זכותו של בעל רישיון בזכויות יוצרים לתבוע מפר זכויות/עמית קמרון עו"ד

דרישת המקוריות בדיני זכויות יוצרים ושליטה תרבותית/מיכאל ד' בירנהק


**************************************************************************************************************
קניין רוחני בניהול פרויקטים של תוכנה לאור חוק זכות יוצרים החדש
מאמר העוסק בסעיף 35 של חוק זכויות היוצרים החדש הקובע, כי הבעלים הראשון של יצירה שהוזמנה יהיה היוצר, אלא אם הוסכם אחרת. המאמר בוחן סעיף זה ביחס לתוכנת מחשב .
כדי לקרוא ,ישנם הרבה דברים משותפים בין זכויות על תוכנה לזכויות על יצירה קולנועית או טלוויזיונית .


הוסף תגובה
Bookmark and Share